Terra Arte 2001 - Luca Pugliese in concerto
Terra Arte 2009 - Cai Martinez ritrae i protagonisti di Terra Arte 2009
Terra Arte 2010 - Arnaldo Vacca
InstantMuseum Mefite - Frigento 6
Terra Arte 2010 - Paladisi
InstantMuseum Mefite - Foto 14
InstantMuseum Mefite - Frigento 1
InstantMuseum Mefite - Foto 05
Terra Arte 2001 - Scultura di Riccardo Dalisi
InstantMuseum Mefite - Foto 44
InstantMuseum Mefite - Foto 26
Terra Arte 2010 - Big Wave


Terra Arte Festival / Galleria / Terra Arte 2002